zpět do 2. patraŠkola ZAV

Technická podpora (nejčastější otázky a odpovědi)

Pracoviště Internetové školy ZAV komunikuje s vyučujícími ve školách živě, nikoli např. pomocí automatických odpovědí nebo prostřednictvím webového rozhraní. Tím získává přehled o případných nedorozuměních a nejasnostech ve vedení výuky. Po 19 letech přechází z III. na IV. generaci vývoje metody výuky, tréninku a soutěžení v záznamu a zpracování textů, takže otázek se nepochybně vyrojí hodně. Tak jako před 19 lety bylo třeba reagovat na dotazy „proč nejde ZAV na psacích strojích“, před 10 lety „Proč je pro maximální využití ZAV potřeba propojení ve školní síti“, tak dnes na otázku „Proč je třeba internet“ lze odpovědět výčtem výhod, které žákům, učitelůlm a školám IV. generace ZAV hned první roční verzí ZAV 2010 přináší. Hodně lze vyčíst z dotazů od těch vyučujících, kteří chtějí další vývojový skok více než 50leté metody využít v plné šíři a četné novinky jim ani nemohou být ihned jasné. Tradiční internetovou rubriku „FAQ“ tedy zahajujeme sérií dotazů, které již byly položeny, ale i těch, jejichž formulaci předpokládáme:

Jak získat přehled o stavu výuky jedné třídy?

Pomocí učitelského programu ZavAdmin vyhledáním ve filtru vlevo nahoře, pokud třída ještě není uvedena, je třeba nejdříve filtr vytvořit postupem:

 • Filtr – Nový filtr a v zobrazeném formuláři vyplnit:
 • Název – např. Hodonín, OA
 • Typ školy – z roletky vybrat ZŠ (je-li třída do 9. ročníku nebo kvarty ve víceletém gymnáziu)
 • Rok studia – z roletky vybrat např. u 8. třídy ZŠ „8“, u 2. třídy obchodní akademie „11“, u kvarty ve víceletém gymnázium „9“, u kvinty „10“;
 • Škola – např. Hodonín, OA
 • Třída: např. IV.
 • Skupina: např. A
 • Ročník (v rámci školy), např. ve střední škole 2, byť se jedná o 11. stupeň roku studia
 • Uložit

O čem přehled vyučované třídy učitele informuje?

Kromě identifikačních údajů (Příjmení až Třídy) uvádí sloupec

 • Příští cvičení číslo cvičení, ke kterému se žák již propracoval;
 • Dnešní postup, zda dnes postoupil (případně naopak ve výuce klesl, což by mohlo indikovat, že některá cvičení za něho absolvoval někdo jiný);
 • Známka je vyjádřena je vyjádřena na tři desetinná místa. Od samotného zahájení výuky žákem je na známku 1,000 třeba dosáhnout aspoň postupu 3  cvičení na jeden kalendářní den, při polovičním plnění se zobrazuje známka 5,000.očník (v rámci školy), např. ve střední škole 2, byť se jedná o 11. stupeň roku studia;
 • Neaktivita – počet minut od posledního dokončeného cvičení (je-li 6  nebo více, učitel by se měl žáka zeptat, zda něčemu nerozumí, případně zkontrolovat, věnuje-li se výuce).

Proč se mění požadovaná rychlost psaní pro postup k dalšímu cvičení?

Všechna cvičení, při nichž je zjišťována žákova rychlost, jsou evidována a na základě těchto údajů neustále aktualizován limit pro požadavek výkonu žáka tak, aby běžně postupoval, ale při výsledku pod svoje možnosti podobné cvičení opakoval, naopak při výsledku lepším i několik obdobných cvičení přeskočil.

Jak podporuje ZAV slabozraké?

V menu volbou „Nastavení“ – „Velikost písma“ je možno ve dvou stupních zobrazované písmo zvětšit.

Proč někteří žáci píší dokola pořád několik stejných cvičení?

Proč byl žák vrácen o několik cvičení, třebaže splnil požadovaný počet úhozů? V těch úsecích výuky, kde mají někteří žáci tendenci dívat se na ruce a v důsledku toho nepsat některá písmena správnými prsty (např. "b" pravým místo levého ukazováčku, „c“ ukazováčkem místo prostředníčkem), je zařazena kontrola prstokladu. Při ní je pole "Probírané cvičení" zdůrazněno zelenou barvou, aby vyučující mohl kontrolovat správnost odpovědi na konci cvičení. Pokud žák odpoví, že kontrolovaný znak píše nesprávně, následuje série opakovacích cvičení. Splní-li u posledního z nich požadovaný počet úhozů, postoupí na opakovanou kontrolu prstokladu (tedy číselně asi o 5 cvičení zpět). Odpoví-li, že už chybu nedělá, opakovací sérii rázem přeskočí, nepřečte-li si ale pořádně otázku a odpovídá např. mechanicky pořád "a" (ano), vyžádá si v některých případech touto odpovědí opět sérii opakovacích cvičení.

Kde se vyčte verze softwaru ZAV?

Během výuky v modrém pruhu vlevo nahoře. Je vhodné občas nahlédnout do rubriky „Kabinet“ a ověřit, zda je ve škole využívána poslední verze. Pokud ne, stačí vyvěšenou novější verzí tu starou zaměnit a veškeré novinky jsou okamžitě všem žákům školy k dispozici.

Proč se zobrazuje u některých žáků jiná grafika?

Zejména u typu cvičení se zvětšovanými písmeny se okolní „nádržky“ naplňují různým grafickým vyjádřením. Implicitně je stanoveno v závislosti na ročníku roku studia, lze je ale změnit volbou „Nastavení“ – „Grafika“.

Jak ukončovat výuku?

Žák – Odhlásit se (zobrazí se vstupní obrazovka pro vyplnění přihlašovacích údajů dalšího žáka) nebo ZAV – Přerušit výuku pro úplné vystoupení z aplikace. Volbou Výuka lze přejít na výbor z dalších vyučovacích aktivit, které vyučující žákovi stanovil tzv. „nominací“.

Kdy se objevuje schéma rukou na obrazovce?

Ve dvou případech:

 • Pokud žák napíše jiné než zvětšené písmeno – pak se pod obrázkem rukou červeně zobrazí to, co napsal, černě to, co napsat měl a k tomu jsou na správných prstech prstýnky
 • Pro kontrolu správného položení rukou na klávesnici je na jednom z prstů prstýnek: tento prst je třeba stisknout. Pokud jsou ruce na klávesnici správně položeny, sloupce po obou stranách se naplní o 1/20, pokud jsou ruce na klávesnici položeny nesprávně, sloupce se vyprázdní a  vpravo nahoře se zobrazí číslo o jedno vyšší, označující pořadí pokusu o  zvládnutí cvičení.

Cvičné opisy z obrazovky či tištěné předlohy

 • Učitel může z přehledu třídy zvolit žáka (nebo celou skupinu) a  jako úkol jim přidělit některý z mnoha opisů s možností výběru podle délky opisu (5 nebo 10 minut), penalizace za neopravenou chybu (10, 20 nebo 50 úhozů) i předlohy tištěné nebo z obrazovky. Ve všech verzích je možno pak vyhodnocenou práci s vyznačenými chybami vytisknout a mít ji možnost dokladovat včetně jména žáka.
 • Vybere-li učitel jako úkol opis z papírové předlohy, textové soubory k vytištění jsou k dispozici na stránkách školy ZAV v rubrice „Sborovna“ – „Cvičné texty“. Jsou čitelné v jakémkoli textovém editoru (formát rtf). Jejich název vždy koresponduje s příslušnou desetiminutovkou: první část názvu je penalizace, druhá část pak číslo opisu.

Proč nefunguje klávesa backspace?

Nejen u všech cvičných opisů, ale i ve všech cvičeních, kde je to účelné a kde se například neakcentuje procvičování přesnosti, je nejen klávesa backspace, ale jsou k dispozici také další možnosti obdobné práci ve Wordu: Alt + backspace jako vymazání posledního slova, ale také kurzor, návrat na konce souboru apod.

Vadí nesprávné systémové datum?

Není na překážku výuce ve škole ani doma – pokud je žák zaregistrován pro určitý úsek výuky, může se jí zabývat libovolně dlouhou dobu, takže ani nesprávné datum její průběh neohrozí.

Jak se provádí přenos mezi školou a domovem?

Žák může ve škole cvičeními psaní na klávesnici postupovat bez omezení, pokud si domů pořídí výuku také, může stejným přihlášením jaké má ve škole pokračovat z kteréhokoliv počítače, do kterého předtím nahraje bezplatný aktuální software, takže ve výuce může pokračovat i během nemoci, dovolené, při návštěvě babičky apod. Pokud by místo žáka jeho cvičeními postoupil někdo jiný, po návratu do školy by se to okamžitě projevilo a vyučující by byl upozorněn údajem v přehledu „Dnešní postup“.

Co znázorňují čtverečky vpravo nahoře?

 • Pokud je jejich výplň černá, žák toho dne nepostoupil ani o jedno cvičení, naopak klesl. Je vhodné se v přehledu třídy podívat, o kolik cvičení, pokud o 3 nebo více, může to být následkem několikadenního přerušení výuky, ale také indikací, že mu někdo s postupem „pomohl“. V takovém případě učitel z „Historie“ (Školní výuka – najet na jméno žáka – pravým tlačítkem zvolit „Historie“) vyčte číslo cvičení, jímž končil výuku k datu posledního dne a hodiny ve škole a nastaví mu výuku tak, aby doma „absolvované“ a zřejmě dobře nezvládnuté pasáže výuky zopakoval. Nastavení nižšího čísla cvičení lze provést 3x v průběhu školního roku pomocí Školní výuka – Žák – Upravit – Příští cvičení.
 • Počet červeně vyplněných čtverečků odpovídá zvýšenému číslu cvičení, které žák v daný den absolvoval od spuštění výuky. Tento údaj je ještě pod řadou čtverečků vyjádřen číselně jako „Dnešní postup“.

Jak zobrazit vyhodnocenou práci žáka?

 • Ihned po dokončení cvičení se u mnoha druhů ve středovém pásu zobrazí symbol „W“. Kliknutím na něj (nebo z klávesnice „Alt + w“) se zobrazí podrobný protokol o chybách právě absolvovaného cvičení.
 • Z menu volbou „Protokol“ se zobrazí podrobný protokol o naposledy absolvovaném cvičení s výjimkou typů, u nichž by takový přehled neměl smysl, např. kdy se neprocvičuje souvislý text.

Co po dokončeném cvičení znamená ve středovém pruhu symbol „palec“ nebo (u mladších žáků) obrázek maskota ZAV?

 • Je-li palec vzhůru, zvládl žák cvičení podle nejvyššího hodnocení v postupových kritériích, u mladších žáků se ukáže maskot „Jezavčík“ s kostičkou mezi zoubky.
 • Je-li palec dolů nebo u mladších žáků „Jezavčík“ bez kostičky, cvičení se žákovi nepovedlo a buď je bude muset opakovat, nebo si zopakuje dokonce některé ze cvičení předchozích.

Jak se zavádí domácí výuka?

Pokud žák uhradí výuku i mimo školu, má mnohem více možností než dosud – nejen pokračovat řadou cvičení pro výuku ovládání klávesnice, ale například procvičovat pomocí jedné z novinek – Chybovníčku, dát se motivovat Sešitem rekordů, zapojit do klávesnicových her apod.

Místo dřívějšího zpřístupnění jeho kurzu doma i pro další zájemce na dobu 9 měsíců s omezením na jediný počítač je od verze ZAV 2010 žákovi k dispozici ZAV na neomezeně dlouho (třeba i po vyjití ze školy) a také z jakéhokoliv počtu počítačů, do kterých jednoduše stáhne bezplatný software – tedy může pokračovat doma, u babičky, na dovolené, z přenosného notebooku, apod. Tradiční zásada „každá osmá bezplatná“ se zachovává s tím, že hlavní důvod jejich čerpání – reinstalace, havárie apod. zcela odpadá a učitel má možnost tyto uhrazené, ale školou ZAV poté nevyúčtovávané domácí kurzy použít dle svého uvážení – v případě zájmu je možno s vyučujícím sepsat i dohodu o provedení práce.

Podobně jako pro jiné aktivity přidělí učitel žákovi domácí výuku v rozsahu, který předtím uhradí (v nezměněné výši oproti minulým letům, byť je aktuální nabídka domácího zaměstnání výrazně vyšší) označením žáka, volbou Domácí výuka – Nominace (roletkou vpravo od „Nominace“ zvolit rozsah uhrazené domácí výuky, vlevo ve stejné řádce zaškrtnutím prázdného čtverečku potvrzení.

Opisy z papírové předlohy zůstávají stejné jako loni?

Ano, včetně toho, že u domácí výuky se nevyžadují. Soubor jako podklad pro tisk cvičení (poprvé je vyžadováno ve školní verzi ZAV u cvičení 402) je k dispozici ve Sborovně (www.zav.cz / ČR / II. patro - vstupní heslo "kantor").

Je třeba při registraci nového žáka rozlišovat "Rok studia" a "Třída"?

Ano, jinak by byli žáci a studenti zařazováni do nesprávných přehledů o výuce. Tyto dva číselné údaje jsou totožné pouze u dětí asi do 10 let (4. třída ZŠ současně představuje 4. rok studia ve všech zemích, které s výukou ZAV pracují), dále se např. u různých typů gymnázií, speciálních škol pro 9. rok studia v Rakousku liší. Při registraci nového žáka se Rok studia vyplňuje v kartě "Žák", třída ale až ve druhé volbě „Škola“, kde se zobrazí i Třída a Skupina. Příklady vyplnění: student II. A obchodní akademie – Rok studia 11, Třída 2, skupina A.

Jak po prázdninách posunout číslo cvičení?

Pokud žák přes prázdniny nedokončil celou výukovou etapu (třídu) po 600 cvičeních a škola ze ZAV III. generace přechází na novou, vyučující ho na aktuální cvičení posune po přihlášení se do nového ZavAdmina postupem: Školní výuka (je-li třeba jméno žáka hledat: kliknout na symbol "filtr" ve střední modré liště vpravo od "Školní výuka" - vyplnit Příjmení žáka - kliknout na "Filtrovat"), zajet myší na řádku se jménem žáka, pravým tlačítkem zvolit "Upravit" a přepsat údaj s číslem cvičení.

Může si žák změnit přístupové heslo?

Některá automaticky vygenerovaná hesla žáků jsou složitá a zbytečně zdržují jejich přihlašování do výuky. Pokud si žák přeje heslo změnit, může tak učinit sám: po spuštění výuky stačí zvolit z lišty Žák - Změna hesla a vyplnit příslušná políčka.

Může učitel žákům posílat vzkazy?

Po otevření profilu žáka je vyučujícímu k dispozici volba "Zpráva". Na text, který učitel do textového pole vyplní a klikne na „Odeslat“, je žák po spuštění domácí výuky upozorněn (přístroj "iZAV" bliká). Po přečtení a kliknutí na OK se vzkaz smaže. Touto cestou vyučující mohou upozorňovat žáky na termíny soutěží, například internetových, problémy s klasifikací (např. upozornit na potřebu absolvovat klasifikaci nebo kontrolní opis), později jim pomáhat při organizování připravovaných on-line klávesnicových her či vyřizovat jim jakékoliv vzkazy.

Jak hromadně nominovat nebo měnit rozsah nominace domácí výuky?

Nominace:

1. označit (nebo vyfiltrovat + označit všechny zobrazené) žáky, 2. Volba "Nominace", 3. Vybrat cílovou sestavu a současně u ní i zvolit i etapu, 4. kliknout na tlačítko "Nominovat"

Změna již definované nominace (obvykle místo 1 - 100 změnit na 1 - 600 nebo 1 - 1200, případně 1 - 1800):

1. označit (nebo vyfiltrovat + označit všechny zobrazené) žáky 2. Volba "Nominace", 3. Vybrat cílovou sestavu (v případě výběru více žáků není automaticky zakliknutá) a zvolit i etapu, 4. kliknout na tlačítko "Nominovat"

Jak zjistit a žákům předat automaticky vygenerovaná přístupová hesla?

Vstoupit do ZavAdmin, vlevo zvolit „Škola“ – v liště menu „Žáci“. Označit do bloku seznam včetně pravého sloupce se jmény a hesly žáků a využít funkci "Export do Excelu" (symbol vpravo nahoře). Doporučujeme tabulku vytisknout, rozstříhat na proužky a žákům je rozdat. Po spuštění výuky si každý může v menu „Žák“ – „Nastavení“ – „Změna hesla“ zvolit vlastní, protože automaticky vygenerovaná bývají pro žáky s obsluhou klávesnice teprve začínajících komplikovaná.

Proč se u některých cvičení nezobrazuje pravá část předlohy celá?

Vzácně se stává, že část předlohy nebo údajů v pravém horním rohu nebo na pravých koncích řádek není úplné. V tom případě prosíme (je k dispozici od verze 0.9.34) vypínat hardwarovou akceleraci grafiky:

v rámci ini-souboru je přidána sekce [visual], která obsahuje položku „force_sw_rendering“. Ta je defaultně nastavena na false. V případech, kdy se předlohový text nevykreslí celý, je možné vypnout akceleraci nastavením na hodnotu true.

Pokud vypnutí akcelerace nepomůže, bývá neúplné zobrazování řádek následkem nesprávného nastavení zobrazování. Postup nápravy:

 Windows 7: START - Ovládací panely – Zobrazení - Možnost volit DPI v % - (neúplné zobrazení je důsledkem nastavení hodnoty > 100 %)

 Vista: START - Ovládací panely – Zobrazení - (Snadný přístup) - Optimalizace vizuálního nastavení - Změnit velikost textu a ikon - Vlastní rozlišení DPI v % - (neúplné zobrazení je důsledkem nastavení hodnoty > 100 %)

Pokud se jedná jen o veliká písmena, pak stačí v Nastavení (při spuštěné výuce) zvolit menší hodnotu v poli "Velikost fontu".

Návod na úpravu pro Windows 8 - zde.

 

 

Jak umožnit žákům výuku psaní v jiném než českém jazyce?

Nejen příhraniční školy např. s Polskem nebo Slovenskem mají žáky, kteří by se rádi připravili na obsluhu klávesnice ve své mateřštině – polsky, slovensky nebo německy. Vyžádejte si přiřazení těchto jazykových sestav do školní nabídky a potom postupem ZavAdmin - Žáci – lze označit žáky pro jiný jazyk (např. slovenštinu, polštinu či němčinu) - pravým tlačítkem myši - Nominace - zvolit (např. pro slovenštinu Výučba ZAV – slovenčina).

Jak se vyplňuje klasifikační arch?

Žáky může vyučující na klasifikaci v aktuálním dvouměsíčním úseku a ročníku středoškolské výuky „nominovat“. Po spuštění volby „klasifikace“ se žákovi objeví v úvodní nabídce nominovaný klasifikační cyklus. Po startu žák absolvuje až čtyři pokusy o dosažení co nejlepší známky, začíná pokusem o známku 4. Tuto klasifikační zkoušku absolvují žáci II. ročníků s možností opravy chyb Backspacem, ale i s možností návratu kurzorem na předchozí řádky a opravení si vlastních chyb. U I. ročníku není pro tuto první klasifikační zkoušku opravování povoleno, mají ale na každou známku dva pokusy.

Po dokončení klasifikace se žákovi zobrazí známka s výzvou, aby informoval vyučujícího. Žák vystoupí kliknutím na šipku umístěnou v prostředním zeleném pásu vpravo a vrátí se tak do úvodního výběru. Nemůže ale o své vlastní vůli zkoušku opakovat, opakování musí povolit podle svého uvážení a pedagogického citu vyučující funkcí „reset klasifikace“. Přehled známek za každý typ klasifikace je k dispozici v levém horním rohu pod volbou „Klasifikace“ + příslušný dvouměsíční interval I. nebo II. ročníku. Rozhodne-li se učitel dovolit zkoušku opakovat, umístí kurzor na řádku se jménem žáka v klasifikačním archu, klikne pravým tlačítkem myši a zvolí „Resetovat“. Následuje upozornění, že tato funkce zruší předchozí záznam. To je třeba potvrdit, případně zrušit (křížkem), pokud byl reset zvolen omylem. Potvrzením resetu je předchozí dosažená známka zrušena a žákovi se pak po novém startu nabídne příslušný stupeň klasifikace znovu. Pokud učitel opakování nepovolí, žákovi se opakování kvalifikace nenabídne.

Které prohlížeče jsou vhodné pro zobrazení učitelského programu ZavAdmin?

Internet Explorer 8 nebo poslední verze Mozilla Firefox, Google Chrome či Safari, ne Opera.

Proč někteří žáci nepostupují ze cvičení „psaní ve vzduchu“?

Velmi pečliví žáci mají tendenci ve vzduchu provádět pohyby prstů podobně jako by se dotýkali klávesnice, čímž ztrácejí čas. V těchto cvičeních je třeba jen procvičovat transformační převod, který v mozkové kůře nastává přeměnou vizuálního vjemu na pokyn pro pohyb správného prstu správným směrem. Skutečný pohyb tedy může být jen velmi náznakový, jde o to, aby reakce správného prstu nastala, technikou či velmi výrazným pohybem se nezdržovala. Oproti stávající rychlosti žáka z posledních opisů je při psaní ve vzduchu požadováno přečíst a ve vzduchu pohyby prstů naznačit zpracování rychlostí vyšší asi o 1 – 2 třetiny.

Může žák změnit přístupové heslo?

Pokud heslo pro vstup do výuky psaní nebylo v excelovské tabulce pro import uvedeno, bývá přiděleno velmi složité, pokud ano, pro celou skupinu často jednoduché, ale stejné. Pro zabezpečení svojí výuky si žák po zobrazení cvičení může heslo sám změnit volbou (nahoře v Menu) "Žák" - "Změna hesla". Pokud heslo zapomněl, učitel může jeho heslo volbou "Žáci" - označit žáka - "Upravit" změnit. Žákům je vhodné doporučit, aby si heslo pro výuku zvolili originální, aby nebylo nebezpečí jeho zneužití v případě, že by totéž měli například do elektornické pošty apod.

Jak se v "Sešitů rekordů" vypočítává dosažená aktuální rychlost psaní?

Ze všech aspoň tříminutových opisů souvislého textu se výsledky v "Historii" žáka podbarvují tmavě zelenou barvou. Střední výsledek (medián) pěti posledních se v "Sešitu rekordů" uvádí jako "dosažená aktuální rychlost psaní" a současně u cvičení 1401 - 2400 je použit jako proměnná při stanovení postupového kritéria ve cvičeních, ve kterých se píše s měřením času a výpočtem čistých úhozů na minutu.

 Jak ZAV IV provozovat na terminálovém serveru (Remote Desktop Services)?

V učitelském https://admin.zav.cz zakřížkovat „Více spuštěných klientů současně“ v menu Aktivace školní výuky pod IP adresou.

Co znamená chybové hlášení "Nepodařilo se inicializovat konfiguraci" (v angličtině se obvykle zobrazí "Configuration system failed to initia...")?

V počítači není kompletně nainstalovaný buď .NET 3.5 a k němu Service Pack 1 nebo .NET 4 v plné verzi. Odinstalace .NETu: z odkazu http://cid-27e6a35d1a492af7.skydrive.live.com/self.aspx/Blog_Tools/dotnetfx_cleanup_tool.zip stáhnout program na vyčištění a poté znovu instalovat, např. z odkazu http://community.intuit.com/posts/error-parsing-cwindowsmicrosoftnetframeworkv2050727configmachineconfig (na stránce úplně dole - odkazy na stažení .NET 3.5 včetně Service Packu 1).

Chybové hlášení: „Nastal problém s připojením. V případě, že používáte proxy, zkontrolujte, zda je pro port 443 udělena výjimka.“

Problém by mohl být způsobený 3 příčinami:

1) Ve škole nebo u žáka na jeho domácím počítači nebyla provedena aktualizace základního výukového exe a je využívána verze, která již nadále není podporována. Stačí z adresy http://www.zav.cz/zavvyuka-install.exe stáhnout aktuální verzi, nainstalovat a výuka řádně bez tohoto hlášení poběží.

2) Počítač může být připojen přes proxy/router, který blokuje port 443. Proxy/router může být provozován přímo ISP providerem a/nebo přes domácí zařízení. Standardně jsou povolené internetové porty pro web HTTP: 80 a pro nezabezpečené resp. zabezpečené emailové služby SMTP: 25 (resp. 465), POP3 :110 (resp. 995), SMTP: 25 (resp. 456).
Pro zabezpečenou webovou komunikaci se serverem ZAV je třeba mít povolený port 443 u ISP providera a/nebo na domácím routeru.

3) Na počítači s Microsoft Windows je nainstalován firewall a/nebo anti-virus, který může dočasně nebo trvale blokovat používání portu 443 z nepovolené aplikace.
Je třeba aplikaci ZAV povolit přístup na port 443 , buď ve firewallu Microsoft Windows nebo dle návodu daného antiviru.

Jak poslat vzkaz ve škole nepřítomnému žákovi?

Na https://admin.zav.cz označit jméno (nebo blokem jména), pravým tlačítkem myši zobrazit menu, levým kliknout na "Zpráva" a vzkaz vepsat do dialogového okna. Po spuštění ZAV z kteréhokoliv počítače se žákovi zobrazí zvětšený "iZAV" se vzkazem.

Jak ZAV podporuje slabozraké?

V menu volbou „Nastavení“ – „Velikost písma“ je možno ve dvou stupních zobrazované písmo zvětšit. Pokud žák zvětšení z vážných důvodů potřebuje a delší předlohové texty vyšších čísel cvičení se už nezobrazují celé, je třeba informovat na skola@zav.cz o potřebě převedení výuky žáka na speciální sestavu pro slabozraké.

Jak v ZAV V (on-line – webová verze) zrušit zobrazování lišty („Aplikace ... Getting Started“, atd.), aby neodváděla žákovu pozornost?

Volbou režimu plné obrazovky (klávesou F11).

Přečteno 62072x.
7. 2. 2011
výtah
© 2023 ZAV | grafika: Adam Hadraba | webmaster: Miloš Černilovský