zpět do 3. patraSzkoła ZAV

17. mistrovství ČR

Rok 2009 přinesl soutěžícím v záznamu a zpracování textů mnoho nového. V srpnu jsme prožili světový šampionát konaný poprvé v historii Intersteno na asijské půdě – v Pekingu.

Obdobná mistrovství naší země se ještě v době Československa konala střídavě výlučně v Praze nebo v Bratislavě, po vzniku samostatné České republiky jenom v Praze – několik ročníků proběhlo v Obchodní akademii Heroldovy sady, poté se pořadatelství ujala pražská Euroškola.

17. ročník byl organizačně poněkud riskantním krokem – pořadatelské Interinfo ČR (za podpory NÚOV, oddělení Státní těsnopisný ústav) využilo ochoty vedení Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál na Krnovsku mistrovství uspořádat. Z této školy už vyšlo mnoho vynikajících soutěžících, i letos se ve dvou disciplínách nakonec dobře umístil (byť trochu nešťastně – s dvěma čtvrtými mistry, tzv. "bramborovými medailemi") žák školy Milan Musil, který se už na dvou světových mistrovstvích (2007 v Praze i 2009 v Pekingu) stal nejmladším účastníkem, když splnil náročné výkonnostní limity. Žezlo nejmladšího účastníka po něm - aspoň v rozměru mistrovství ČR - letos převzal další žák ZŠ Města Albrechtice, devítiletý Daniel Ondrašík.

V ZŠ Město Albrechtice tak proběhlo historicky první mistrovství naší země na moravském území! Přihlášených bylo nakonec více než v Praze, ne zcela snadnou cestu drtivá většina z nich ale nepodnikla poprvé, protože právě v prostorách této školy proběhlo už mnoho celostátních tréninkových soustředění – naposled letos v červenci přípravné na světový šampionát.

Hned první soutěžní den přijela s účastníky natočit zpravodajství Česká televize – studio Ostrava, o další podrobnosti k mistrovstvím v záznamu a zpracování textů projevilo zájem i studio Brno.

Při slavnostním zahájení pozdravili stovku účastníků ředitel školy Karel Knapp, zástupkyně starosty Města Albrechtice Jitka Hanusová, ředitel Policie Moravskoslezského kraje plukovník Tomáš Tuhý, pracovník Státního těsnopisného ústavu Jiří Vetýška a za hlavního pořadatele Interinfo ČR Jaroslav Zaviačič. Helena Matoušková z Internetové školy ZAV v té době už měla plné ruce práce při vyhodnocování disciplín předchozího dne, takže i krásnou kytici z rukou paní místostarostky převzala až ve chvíli zahájení další soutěže.

Na pořadu letošního mistrovství republiky byly účastníkům s jedinou výjimkou – grafický těsnopis – nabídnuty všechny disciplíny v rozsahu mistrovství světa. Při vyhodnocování těsnopisných soutěží vzhledem ke značné vzdálenosti místa konání od Prahy scházeli zástupci Českého těsnopisného spolku. Zadání disciplíny Wordprocessing zpracoval Jaroslav Poláček, její vyhodnocení si vzala na starosti dvojice pracovníků NÚOV – oddělení Státní těsnopisný ústav – Jiří Vetýška a Vít Valeš. Vyhodnocování korespondence a protokolování se ujala v této věci již zkušená Hedviga Pabjanová z OA Mariánské Hory v Ostravě ve spolupráci s Daliborem Tomkem (Mendelova SŠ Nový Jičín), manželi Absolonovými a Markem Pabjanem (ZŠ Kosmonautů Ostrava). Při vyhodnocení diktátů RTC a C-B-A pomohli také účastníci (Stejskalovi, Vráblíkovi), revizi opisů zvládla Anděla Sedláčková. Obrovskou práci po celé tři dny odváděl Robert Sigmund z OA Valašské Meziříčí. Po vzoru kolegů z Německa se do vyhodnocování zapojili i někteří ochotní soutěžící. Za to jim patří zvláštní dík, protože tím přispěli k celkové nesmírně přátelské atmosféře protkané vzájemným porozuměním a podporou. Zvláštní poděkování patří hlavním organizátorům - řediteli školy panu Karlu Knappovi a paní učitelce Taťáně Kurečkové. Podařilo se jim vytvořit velmi příjemné prostředí, v němž si mnoho účastníků vytvořilo své osobní rekordy.

Mezi novinky patřila i sestava věcných cen. Přispělo k nim nejen Město Město Albrechtice, zřizovatel pořadatelské školy, ale i hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas.  Mezi cenami se objevily i naprosto nečekané originální odměny v podobě zemědělských produktů: vítěz vloženého turnaje v ping-pongu dostal čerstvě vypečenou husu, další dva obdrželi na stupních vítězů nádherně vonící chleba. Mistrovství podpořil i Zemědělský podnik Města Albrechtice, k předvánoční výzdobě hlavního soutěžního sálu přispěly Lesy ČR.

Vedle turnaje ve stolním tenisu byla na sobotní odpoledne po skončení soutěží v nabídce programu zařazena návštěva nedalekého zámku Linhartovy, na jehož rekonstrukci se podíleli i pedagogové ZŠ ve Městě Albrechticích, zejména vedoucí soukromé Výtvarné dílny pan Jaroslav Hrubý.

Nádhernou přátelskou atmosféru letošního mistrovství ČR v závěru nedělního slavnostního vyhlašování výsledků krásně dokreslilo i přání Jiřímu Absolonovi, který z podnětu manželky, ředitelky školy pravidelně vychovávající výborné soutěžící pomohl jako zkušený programátor Internetové škole ZAV zpracovat učitelský program ZavAdmin. Ve Městě Albrechticích pomáhal i při vyhodnocovacích pracích, ale nečekal, že do zvuků harmoniky mistrně ovládané novopečenou dvojnásobnou žákovskou vicemistryní ČR v opisu textu a protokolování Karin Cieslarovou bylo panu Absolonovi vysloveno blahopřání k jeho kulatinám a předáno jako charakteristická pozornost letošního mistrovství plato vajíček, stejné, jaké si z Krnovska odváželi všichni letošní mistři ČR.

Stejně jako po každém světovém šampionátu byly sportovní výsledky mistrovství jakýmsi dopadem toho nedávno skončeného a našlápnutím do dvouleté přípravy směrem k Paříži 2011.

U některých vynikajících reprezentantů tak nastává zlom v šancích, protože tituly se ve světě vydávají ve třech věkových kategoriích: žáci (do 16 let), junioři (17 – 20) a praktici (21 a více let), takže zatímco Milan Musil ze svých dvou čtvrtých míst v domácím prostředí nemusí být smutný, protože jeho letošní přemožitelé by už za měsíc ve stejných soutěžích byli zařazeni do kategorie juniorů. Naopak zase budoucí junioři už budou v Paříži soutěžit až s dvacetiletými soupeři a nové praktiky (ročníky narození 1990 a dříve) již čeká v příštím světovém šampionátu zařazení do výsledkové listiny soutěže v opisu spolu s nejzkušenějšími nejen českými (bohužel už ne s naší "jedničkou" a "dvojkou" Helenou Matouškovou a Václavem Mikulou, kteří soutěžní kariéru ukončili) – skvělí bratři Haisové, Šárka Bicanová, Lenka Klaputová a Martin Čížek, zejména však s tradičně silnými reprezentanty z Turecka a Německa, nově i z Číny. To je zejména velkou výzvou pro Miloše Černilovského, který z Pekingu přivezl jako junior tři zlaté a tři stříbrné medaile.

Srovnání výkonů v soutěžích typu protokolování nebo wordprocessing nelze pro výraznou rozdílnost obtížnosti provádět, ale v opisu na 30 minut, disciplíně nejtradičnější, je ovšem u účastníků všech tří posledních největších soutěží možné a pro mnohé z nich snad i poučné a povzbuzující:

jméno mistrovství ČR 2008 (Praha) mistrovství světa 2009 (Peking) mistrovství ČR 2009 (Město Albrechtice)
Hana Belicová 12 990 0 15 804
Luboš Beran 12 187 14 018 16 914
Lukáš Beránek 10 694 12 855 16 355
Šárka Bicanová 17 889 15 042 18 696
Roman Cibulka 10 755 10 228 13 716
Karin Cieslarová 9 276 11 711 14 686
Martin Čížek 15 434 16 047 16 437
Miloš Černilovský 18 450 18 619 19 624
Petr Hais 19260 18408 21193
Ondřej Kanta 15 069 16 821 18 140
Lenka Klaputová 14 849 13 991 15 748
David Křenek 10 741 11 189 11 884
Tomáš Křenek 0 14353 14256
Markéta Labajová 10 485 10 457 10 322
Milan Musil 0 0 10 055
Tomáš Portych 9 165 12 058 12 186
Michal Růžička 8 044 0 9 375
Petr Sekanina 11 223 0 12 363
Jiří Spolek 13 989 13 695 16 880
Barbora Stejskalová 8 469 10 356 11 309
Martin Stříž 0 11 165 12 488
Jiří Šebesta 0 0 12 859
Aneta Urbanová 0 0 8 005
Olga Vejvodová 10 092 12 191 12 941
Petra Vintrlíková 12 890 14 463 16 581

Všichni účastníci mistrovství ČR 2009 tak z Města Albrechtice i po sportovní stránce nakročili směrem k Paříži 2011 velmi slibně.

Za to patří dík nejen jim za obětavou přípravu, jejich vyučujícím v roli trenérské, ale i vedení škol, bez jejichž podpory (pořádáním talentových soutěží, spoluprací s Interinfo ČR, pořádáním státní zkoušky ze zpracování textů a zejména umožněním zájmových kroužků) by Česká republika šance na další vítězství asi mít nemohla.

zav

Výsledky

Sponzoři

Bellama - zemědělská výroba Kofola
ASPEC Reking - reklama, tisk

Reportáž z Událostí v regionech (Ostrava)

Fotogalerie

Přečteno 23965x.
14. 12. 2009
výtah
© 2023 ZAV | grafika: Adam Hadraba | webmaster: Miloš Černilovský